]> www.average.org Git - pam_pcsc_cr.git/history - token.h
typecast for snprintf
[pam_pcsc_cr.git] / token.h
2013-12-04 Eugene CrosserPut zlib license in all files
2013-11-01 Eugene Crosserintroduce getserial op
2013-10-30 Eugene Crossercrypto iface compiles
2013-10-29 Eugene Crosserautotool tweaks, type warnings
2013-10-20 Eugene Crosserparse options, specify ykneo slot
2013-09-29 Eugene CrosserInitial import