]> www.average.org Git - pam_pcsc_cr.git/history - pcsc_cr.h
update README
[pam_pcsc_cr.git] / pcsc_cr.h
2013-12-04 Eugene CrosserPut zlib license in all files
2013-12-03 Eugene Crossercleanup use of const
2013-10-20 Eugene Crosserparse options, specify ykneo slot
2013-09-29 Eugene CrosserInitial import